Ράτσες

Ράτσες σκύλων από Κανάριοι Νήσοι ή Ιρλανδία, που είναι Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Αγελαίος ή Ήσυχος, ειδανικά για φύλακας, κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας

Όλες οι ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Κανάριοι Νήσοι και Ιρλανδία, με ταπεραμέντο Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Αγελαίος ή Ήσυχος, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας.


Περισσότερες επιλογές

Δεν βρέθηκε αποτελέσματα στήν αναζήτηση στις ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Κανάριοι Νήσοι ήΙρλανδία, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας, με ταπεραμέντο Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Αγελαίος ή Ήσυχος.