Ράτσες

Ράτσες σκύλων από Κανάριοι Νήσοι, σε μεσαία μεγέθη, που είναι Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Εξωστρεφείς, ειδανικά για φύλακας, κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας

Όλες οι ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Κανάριοι Νήσοι, σε μεσαία μεγέθος, με ταπεραμέντο Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Εξωστρεφείς, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας.


Περισσότερες επιλογές

Δεν βρέθηκε αποτελέσματα στήν αναζήτηση στις ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Κανάριοι Νήσοι, σε μεσαία μεγέθος, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με κανένα προβλήματα υγείας, με ταπεραμέντο Ισχυρογνώμονας ή Χαρούμενος ή Εξωστρεφείς.