Ράτσες

Ράτσες σκύλων από Ιταλία ή Αφγανιστάν ή Αυστραλία ή Ινδία, σε μικρά μεγέθη, που είναι Πιστός ή Βέβαιος ή Αυτοπεποίθηση, κοντότριχα, με λίγα προβλήματα υγείας

Όλες οι ράτσες σκύλων από την χώρα της Ιταλία και Αφγανιστάν και Αυστραλία και Ινδία, σε μικρά μεγέθος, με ταπεραμέντο Πιστός ή Βέβαιος ή Αυτοπεποίθηση, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με λίγα προβλήματα υγείας.


Περισσότερες επιλογές

Δεν βρέθηκε αποτελέσματα στήν αναζήτηση στις ράτσες σκύλων από την χώρα της Ιταλία ήΑφγανιστάν ήΑυστραλία ήΙνδία, σε μικρά μεγέθος, με τύπο τριχόματος κοντότριχα, με λίγα προβλήματα υγείας, με ταπεραμέντο Πιστός ή Βέβαιος ή Αυτοπεποίθηση.