Ράτσες

Ράτσες σκύλων από Ασία ή Ελλάδα ή Ροδεσία, που είναι Ζωηρός ή Θαρραλέος ή Ατρόμητος ή Αγελαίος ή Κοινωνικός ή Τολμηρός, με κρέμ ή άσπρο χρώμα, ειδανικά για εργασία, άτριχα

Όλες οι ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για εργασία, σε χρώματα κρέμ και άσπρο, από την χώρα της Ασία και Ελλάδα και Ροδεσία, με ταπεραμέντο Ζωηρός ή Θαρραλέος ή Ατρόμητος ή Αγελαίος ή Κοινωνικός ή Τολμηρός, με τύπο τριχόματος άτριχα.


Περισσότερες επιλογές

Δεν βρέθηκε αποτελέσματα στήν αναζήτηση στις ράτσες σκύλων σε χρώματα κρέμ ή άσπρο, που κάνουν και ειναι ιδανικά για εργασία, από την χώρα της Ασία ήΕλλάδα ήΡοδεσία, με τύπο τριχόματος άτριχα, με ταπεραμέντο Ζωηρός ή Θαρραλέος ή Ατρόμητος ή Αγελαίος ή Κοινωνικός ή Τολμηρός.