Ράτσες

Ράτσες σκύλων από Η.Π.Α ή Ισραήλ ή Κανάριοι Νήσοι, που είναι Ενστικτώδης ή Πιστός ή Γελοίος, ειδανικά για φύλακας, μακρύτριχα, με πολυ λίγα προβλήματα υγείας

Όλες οι ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Η.Π.Α και Ισραήλ και Κανάριοι Νήσοι, με ταπεραμέντο Ενστικτώδης ή Πιστός ή Γελοίος, με τύπο τριχόματος μακρύτριχα, με πολυ λίγα προβλήματα υγείας.


Περισσότερες επιλογές

Δεν βρέθηκε αποτελέσματα στήν αναζήτηση στις ράτσες σκύλων που κάνουν και ειναι ιδανικά για φύλακας, από την χώρα της Η.Π.Α ήΙσραήλ ήΚανάριοι Νήσοι, με τύπο τριχόματος μακρύτριχα, με πολυ λίγα προβλήματα υγείας, με ταπεραμέντο Ενστικτώδης ή Πιστός ή Γελοίος.