Ράτσες

Γάτα Τουρκίας

Οι πρώτες μακρύτριχες γάτες ήρθαν στην Ευρώπη από την μέση ανατολή. Η γάτα της τουρκίας εμφανίζεται από τον 15ο αιώνα στη Τουρκία. Aν και η περσική ήταν η πρώτη μακρύτριχη γάτα που καθιερώθηκε στην ευρώπη και η γάτα τουρκίας θα μπορούσε να πει κανείς ότι διεκδικεί την πρωτοκαθεδρία στις μακρύτριχες ράτσες αφού η εμφάνισή της ανάγεται από τόσο παλιά. Στις αρχές του 20ου αιώνα παρά λίγο να εξαφανιστεί λόγω της ανεξέλεκτης παραγωγής της αλλά χάρι σε ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής που εφαρμόστηκε στον ζωολογικό κήπο της Τουρκίας, διεσώθει.