Ράτσες

Δαλματίας

Τα Δαλματίας εκτράφηκαν για να τρέχουν από κάτω ή δίπλα σε καρότσες αλόγων και έτσι έχουν τεράστια ποσότητα ενέργειας και περισσό σθένος. Δεν τους αρέσει να κάθονται άπρακτα όλη την ημέρα.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Whizzer Singing Bohemian Rhapsody

lc_U_t-U_yY

Dogs 101 Dalmatian

My Favorite 101 Dalmatians Moments