Ράτσες

Ροτβάιλερ

Το Ροτβάιλερ είναι ένα πολύ δυνατό και εργατικό σκυλί. Είναι ένας σκύλος που θέλει ελευθερία κινήσεων και πολλές αρμοδιότητες, αλλά και ένα δυναμικό αφεντικό για να το πειθαρχεί.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Crying Rottweiler Grieves For Dead Brother. Animals Do Have Emotions

Rottweiler And His Deer Friend Play

My tough rottweiler puppy finds a frog

Rottweiler Love

Brave Kitten Stands Up to Dog