Ράτσες

Φοξ τερριέ

Το Fox Terrier αναφέρεται σε δύο διαφορετικές φυλές των τεριέ σκύλων: το Smooth Fox Terrier και το Wire Fox Terrier. Και οι δύο αυτές φυλές προέρχονται από τον 19ο αιώνα από σκύλους που κατάγονται από παλαιότερες ποικιλίες της βρετανικής φυλής τεριέ, και συνδέονται με άλλες σύγχρονες φυλές τεριέ λευκού χρώματος.

Από το 1870 και μετά, υπάρχει ένα πλήρες γενεαλογικό δέντρο για τα Fox Terriers. Τρία σκυλιά, που είναι γνωστή ως Old Jock, Trap και Ταρτάρ, είναι οι πρόγονοι των πλέον σύγχρονων απογόνων του λευκού τεριέ. Το Old Jock αναπαρήχθη από ένα μαύρο και ένα λευκό τεριέ. Αν και η οριστική ιστορία για τη ράτσα δεν είναι γνωστή, πιστεύεται πως έτσι έχει προέλθει το σημερινό φοξ τερριέ.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Dogs 101 - Wire Fox Terrier