Ράτσες

Βαιμαράνερ

Το Βαϊμαράνερ θεωρείται η πιο παλιά κυνηγετική γερμανική ράτσα. Υπάρχει σε απεικονίσεις του 17ου αι. και είναι γνωστό ότι εκτρεφόταν στην βασιλική αυλή της Βαϊμάρης το τέλος του 18ου αι. Λόγω του χρώματός του λέγεται “γκρίζο φάντασμα”.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Dog Maya Weimaraner Hund, kann die Frisbee auch ohne ins Wasser zuspringen, aus dem Pool holen

6ifSudReeuM

Dogs 101 - Weimaraners