Ράτσες

Κοτόν ντε τουλεάρ

Είναι ένα χαρούμενο σκύλι το Κοτόν, που μοιάζει λίγο με τα γνωστά μας γκριφόν. Η ουρά του είναι πλούσια σε τρίχωμα και γυρίζει προς τα πάνω. Δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ιατρικές αδυναμίες και ζεί πάνω από 20 χρόνια. Συντροφιά απίθανη γιατί μέσα στο σπίτι είναι ένα ιδιαίτερα καθαρό σκυλί και δεν επιτίθεται σε έπιπλα και καθίσματα. Πάντα χαρούμενο ακόμα και στο μπάνιο του.

Είναι το εθνικό σκυλί της Μαγαδασκάρης, που μεταφέρθηκε και αναγνωρίστηκε σαν φυλή, μετά στην Γαλλία.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Dogs 101 - Coton de Tulear