Ράτσες

Μπόρντερ κόλλευ

Το Μπόρντερ κόλλευ είναι ένα μεσαίου μεγέθους αθλητικό σκυλί, που εκτράφηκε για εργασία. Τρομερά έξυπνη ράτσα με μία έμφυτη τάση να συνεργάζεται με τους ανθρώπους.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Power of the Border Collie

Border collie Zoe & AMAZING dog tricks!

Dogs 101- Border Collie