Ράτσες

Μπόρντερ κόλλευ

Τα Μπόρντερ κόλλευ ξεκίνησαν ως τσοπανόσκυλα, γι'αυτό και είναι εξαιρετικά ενεργητικά και αθλητικά σκυλιά. Εκτός αυτού, το μεγάλο χαρακτηριστικό τους είναι η ευφυΐα τους, καθώς αναφέρονται ως η πιο έξυπνη ράτσα σκυλιών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2011 ένα Μπόρντερ κόλλευ είχε αφομοιώσει 1.022 λέξεις και, κατά συνέπεια, εκτελούσε τις αντίστοιχες εντολές.
Τα Μπόρντερ κόλλευ απαιτούν σημαντική καθημερινή σωματική άσκηση και πνευματική διέγερση. Αν ο ιδιοκτήτης του δεν του προσφέρει την εκτόνωση που χρειάζεται, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, το Μπόρντερ κόλλευ δε θα ανταποκριθεί καλά, ειδικά αν βρίσκεται σε περιβάλλον σπιτιού. Ενδεχομένως να κάνει "ζημιές" προκειμένου να απασχοληθεί και να βρει ένα ενδιαφέρον.
Λόγω των γονιδίων του (ως τσοπανόσκυλο) ενδεχομένως να μην τα πάει καλά με άλλα κατοικίδια, στην προσπάθειά του να τα κατευθύνει. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα σκυλί που θα μπορέσει να ζήσει σε διαμέρισμα.

Το Μπόρντερ κόλλευ είναι ένα μεσαίου μεγέθους αθλητικό σκυλί, που εκτράφηκε για εργασία. Τρομερά έξυπνη ράτσα με μία έμφυτη τάση να συνεργάζεται με τους ανθρώπους.

Dogs 101- Border Collie

Μέγεθος: 
Τρίχωμα: 
Περιποίηση: 
Χρησιμότητα: 
Εκπαίδευση: 
Ιατρικά: