Ράτσες

Σίμπα ινου

Τα πρώτα σκυλιά εμφανίστηκαν στην Ιαπωνία περίπου 2000 χρόνια πριν. Πρόγονος της φυλής αυτής λέγεται ότι είναι το Τσόου-Τσόου, ωστόσο από τις 6 φυλές που δημιουργήθηκαν τότε, οι υπόλοιπες έχουν εκλείψει.

Φωτογραφίες

Βίντεο

子猫にお願いポーズをする柴犬 Shiba Inu to scrounge to kitten

Shiba Inu Scout the Bat!

Dogs 101- Shiba Inu