Ράτσες

Όττερχαουντ

Η Otterhound είναι μια παλιά βρετανική φυλή σκυλιών. Η προέλευση δεν είναι γνωστή. Πρόκειται για ένα κυνηγόσκυλο μυρωδιάς και αναπτύχθηκε για να κυνηγήσει βίδρες. Δεν αναγνωρίζεται σήμερα από την λέσχη ρείθρων ως Τρωτή φυσική φυλή. Υπάρχουν περίπου 1000 ζώα σε όλο τον κόσμο.

Είναι μία από τις προγονικές φυλές των τεριέ Airedale.

Φωτογραφίες

Βίντεο

The Otterhound - Chapter 1

The Otterhound - Chapter 2