Ράτσες

Κρητικός Ιχνηλάτης - Κίνηση

Κρητικός Ιχνηλάτης - Κίνηση - Ο.Φ.Κ.Ι. 2013

Ράτσα Σκύλου: 

Η κίνηση του Κρητικού Ιχνηλάτη, η γλώσσα του σώματος και πως εκφράζεται κατά την εργασία, περπάτημα, στάση, έρευνα,ανάβαση, σκαρφάλωμα και ηρεμία.