Ράτσες

Καβαλιέρ κινγκ τσαρλς σπανιέλ

Η συγκεκριμένη ράτσα σκυλιού προέρχεται από το Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, το οποίο είχε εμφανιστεί από το 16ο αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα οι βρετανοί εκτροφείς έκαναν προσπάθειες να αναπαράγουν το παλαιότερο “toy” Σπάνιελ των 'Αγγλων ευγενών, διασταυρώνοντας το Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ με Παγκ, δημιουργώντας τη νέα ράτσα Καβαλιέρ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ, η οποία αναγνωρίστηκε επίσημα το 1945 από το Κένελ Κλαμπ.

Φωτογραφίες

Βίντεο

rd5dR7YR2ig