Ράτσες

Λόουντσεν

Αυτό το σκυλί μπορεί να σχετίζεται με το Bichon Frise, αλλά η ονομασία του, Lowchen, παραμένει ασαφής. «Λιοντάρι σκύλος» παρατηρείται σε πολλά έργα τέχνης και χαρακτηρίζει αυτά τα σκυλιά με αυτό το όνομα ήδη από τον 16ο αιώνα, αλλά δεν είναι σαφές κατά πόσο ήταν όλα αυτά τα σκυλιά, όπως το Lowchen, ή απλά τα μικρά σκυλιά του τύπου Bichon που κουρεύτηκαν, ώστε να μοιάζουν με λιοντάρια.

Πρωτοεμφανίστηκαν σε πίνακες του 16ου αιώνα και με την μεγάλη μετανάστευση βρέθηκαν στην Αυστραλία, που συνέχισαν να είναι η αδυναμία των αριστοκρατών που μετανάστευσαν εκεί. Ακόμα και σήμερα είναι ένα ακρίβο σκυλί καλλιστείων.

Φωτογραφίες

Βίντεο

Lowchen on Pet Talk - ABC Australia

Lowchen puppies