Ράτσες

Μπούλ τερριέ

Το Μπούλ τερριέ προέρχεται από την διασταύρωση Μπουλντόγκ με Τεριέ για να δημιουργηθεί «ο μονομάχος των σκυλιών».

Φωτογραφίες

Βίντεο

Dogs 101- Bull Terrier