Ράτσες

Ο σκύλος της Χαναάν

Είναι ένα απίστευτα επινοητικό σκύλι και μπορεί να επιβιώσει και μόνο του. Βρίσκουμε αυτή την ράτσα που υπάρχει μόνο στο Ισραήλ και σε τοιχογραφίες 2000 ετών.
Μέγεθος: 
Τρίχωμα: 
Χρησιμότητα: