Ράτσες

Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη

Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη
Ράτσα Σκύλου: 

Ο ρώσος φωτογράφος Fox Grom συλλαμβάνει συγκλονιστικές εικόνες δύο Χάσκυ σε μια παγωμένη λίμνη. Τα δύο σκυλιά κάνουν απαλά τη βόλτα τους πάνω από τον πάγου σε αυτό το τεράστιο και όμορφο τοπίο. Ο πάγος είναι τόσο καθαρος ότι είναι σχεδόν σαν καθρέφτης.