Ράτσες

Θετική εκπαίδευση σκύλων

Θετική εκπαίδευση σκύλων

Η θετική εκπαίδευση αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο εκπαίδευσης του σκύλου, άλλα κυρίως του ιδιοκτήτη του επάνω στο πως πρέπει να του συμπεριφέρεται ώστε να συνυπάρχουνε αρμονικά μέσα στο χώρο.

Η θετική εκπαίδευση στηρίζεται επάνω στις επιστημονικές μελέτες των Pavlov και Skinner, όπου κατά το πρότυπο αυτό η μάθηση δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά σύνδεση μίας ορισμένης συμπεριφοράς με ένα περιστασιακό ερέθισμα.

Χωρίς κανενός είδους βία ή καταναγκασμό του σκύλου, μαθαίνει να κατανοεί τα ερεθίσματα και να υπακούει βάσει αυτών. Όπως αναφέρει ο εκπαιδευτής σκύλων Γιώργος Κυριακού, η εκπαίδευση σκύλων με τη διαδικασία αυτή πραγματικά γίνεται απολαυστική και για τον ιδιοκτήτη, άλλα και για τον ίδιο το σκύλο καθώς και οι δύο μαθαίνουν παίζοντας.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτές σκύλων σήμερα ακολουθούν τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς το παλιό μοντέλο χρήσης βίας έχει αποδείξει πως ή τα σκυλιά τραυματίζονται, ή γίνονται πολύ επιθετικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κυριακού στο site του dogtrainspot.com.