Ράτσες

Τα ζώα κρυώνουν όπως και εμείς και ακόμα περισσότερο

Τα ζώα κρυώνουν όπως και εμείς και ακόμα περισσότερο

Μην αφήνετε τα ζώα έξω στο κρύο, είναι θυλαστικά και αυτά που κρυώνουν όπως και εμείς και ακόμα περισσότερο. Ανοίχτε την πόρτα του σπιτιού σας και δώστε τους μιά γωνιά δίπλα στη φωτιά σας. Δείχτε τους την αγάπη και την φροντίδα σας και όχι μόνο στα δικά σας ζώα αλλά και στα αδέσποτα. Τώρα σας έχουν περισσότερο ανάγκη.