Ράτσες

αδέσποτα

Τα ζώα κρυώνουν όπως και εμείς και ακόμα περισσότερο

Μην αφήνετε τα ζώα έξω στο κρύο, είναι θυλαστικά και αυτά που κρυώνουν όπως και εμείς και ακόμα περισσότερο. Ανοίχτε την πόρτα του σπιτιού σας και δώστε τους μιά γωνιά δίπλα στη φωτιά σας.