Ράτσες

Bulmatsiff - μπουλμαστιφ στην εκπομπή παρατρίχα

BULLMASTIFF ΜΠΟΥΛΜΑΣΤΙΦ

Ράτσα Σκύλου: 

Η ράτσα σκύλου Bulmatsiff παρουσιάζεται στην εκπομπή Παρατρίχα.
Μάθετε για τα χαρακτηριστικά του Bulmastiff. Ποιά πρέπει να είναι η συμπεριφορά ένος ιδιοκτήτη Bulmastiff;