Ράτσες

Μεγάλος Δανός

O Μεγάλος Δανός είναι αρχαία ράτσα σκύλων που αρχικά χρησίμευε ως κυνηγόσκυλο και φύλακας, ενώ στις μέρες μας είναι ο σύντροφος και προστάτης της οικογένειας. Θεωρείται ο "Απόλλωνας" των σκύλων, και όχι τυχαία!

Φωτογραφίες

Βίντεο

Sadie walks Chief

Giant George Guiness Record Holder for World's Tallest Dog

Dogs 101 - Great Dane